Αντικείμενο

Το Πρότυπο Κέντρο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικού Αποθέματος ΚΛΕΨΥΔΡΑ δημιουργήθηκε στα τέλη του 2006 στα πλαίσια του ομώνυμου προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά", στην πόλη της Ξάνθης.

Η Κλεψύδρα επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση,διαφύλαξη, οργάνωση και διάδοση του πολιτιστικού μας αποθέματος. Ειδικεύεται κυρίως στη αποτύπωση και καταγραφή πολιτιστικών αντικειμένων διαφόρων χρονικών περιόδων. Η υλικοτεχνική υποδομή του κέντρου δύναται να καλύψει τις γενικότερες ανάγκες ψηφιοποίησης της ευρύτερης περιοχής (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο) αλλά και τις ειδικές ανάγκες (π.χ. 3D ψηφιοποίηση) ολόκληρης της Ελληνικής επικράτειας και των γειτονικών Βαλκανικών χωρών. Η υψηλή ειδίκευση του προσωπικού στον ερευνητικό χώρο της ψηφιακής αποτύπωσης και δημιουργίας ψηφιακών συλλογών επιτρέπει τη διαχείριση έργων ψηφιοποίησης από τα αρχικά στάδια σχεδίασης έως και την υλοποίηση τους.

Η Κλεψύδρα βρίσκεται στην διάθεση όλων των δημοσίων και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων (κατόχων συλλογών αντικειμένων), εφορειών αρχαιοτήτων και ιδιωτών παρέχοντας εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες. Η συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα συμβάλλει στην προώθηση του πεδίου της ψηφιοποίησης και στηρίζει την παραμονή της στην κορυφή της τεχνογνωσίας. Υποστηρίζεται συμπληρωματικά από το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας, τη Μονάδα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Μονάδα Πολυμέσων του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθήνα σχηματίζοντας μία ολοκληρωμένη μονάδα αποτύπωσης του πολιτιστικού αποθέματος.

Η Κλεψύδρα λειτουργεί καταλυτικά στον εμπλουτισμό του ψηφιακού υλικού του πολιτιστικού μας θησαυρού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τεκμηρίωση, προβολή και διατήρηση του. Στόχος της είναι όχι μόνο να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε αντίστοιχα Κέντρα αλλά να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε ένα διεθνούς κύρους πρωτοποριακό Κέντρο Ψηφιοποίησης.