Καλώς ήλθατε

Πολλές φορές, μέσα από την καθημερινή αγωνία οικειοποίησης της νέας τεχνολογίας, αναγκαζόμαστε να διαχωρίζουμε το παρόν από το παρελθόν. Η δική μας εμπειρία δείχνει ότι αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι ορθός. Η πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της. Είναι μία πολύτιμη παρακαταθήκη με σημαντικές ανάγκες προστασίας, προσεκτικής διαχείρισης και προβολής, που ικανοποιούνται σήμερα από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Η αποτύπωση με σκοπό την μόνιμη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις καθώς βαδίζουμε τη νέα χιλιετία. Νέες τεχνολογίες έρχονται να δώσουν απαντήσεις στο πρόβλημα της καταγραφής και προβολής του πολιτιστικού μας θησαυρού. Η οπτική αναπαράσταση και η μετάδοση της ψηφιακής πληροφορίας είναι από τα πλέον σημαντικά ερευνητικά πεδία που επιτρέπουν σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό να προβάλουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους με πολλαπλούς νέους και δυναμικούς μηχανισμούς. Η ψηφιοποίηση αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας αποτύπωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προσφέρει δυνατότητες καταγραφής αρχιτεκτονικών δημιουργών, αρχαιολογικών ευρημάτων, ιστορικών μνημείων και μνημείων τέχνης.

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ηθικό χρέος όλων μας.